DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 

Oferujemy porady z zakresu prawa pracy, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresu ergonomii oraz  przepisów przeciwpożarowych.

 

Pomagamy w realizacji nakazów Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Pomagamy w sprawach spornych pomiędzy pracodawcą a pracownikami, a także pomiędzy pracownikami.