Gaśnica proszkowa GP2XABC - Producent Boxmet

Przeznaczenie:

Gaśnica proszkowa o małych pojemnościach znajduje zastosowanie szczególnie w zabezpieczeniu przeciwpożarowym samochodów, biur, mieszkań. Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC.

A - do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,

Ogólne dane techniczne:

 • zakres stosowania: do gaszenia pożarów grupy ABC
 • masa całkowita: ok. 3,65 kg
 • masa środka gaśniczego: 2 kg
 • rodzaj środka gaśniczego: proszek gaśniczy ABC
 • czas działania: min. 6 s
 • ciśnienie robocze: 16 bar w temperaturze 20oC
 • zakres temperatur stosowania: -20 do +60oC
 • minimalna skuteczność gaśnicza: obiekt 8 A i 34 B

Gaśnica spełnia wymagania Normy PN-EN 3-7:2007 co zostało potwierdzone dobrowolnym certyfikatem zgodności Nr 1760/2004/2007 wydanym przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.
Cena uzależniona jest od ilości zamawianych produktów.

 

Gaśnica proszkowa: Typ GP-4x ABC Producent Boxmet

Przeznaczenie:

Gaśnica proszkowa GP-4x znajduje szczególne zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego samochodów, warsztatów, magazynów, hal przemysłowych, zakładów energetycznych. Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC.

A - do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,

Ogólne dane techniczne:

 • zakres stosowania: do gaszenia pożarów grupy ABC
 • masa całkowita: ok. 6,8 kg
 • masa środka gaśniczego: 4 kg
 • rodzaj środka gaśniczego: proszek gaśniczy ABC
 • czas działania: min. 9 s
 • ciśnienie robocze: 16 bar w temperaturze 20oC
 • zakres temperatur stosowania: -20oC do + 60oC
 • minimalna skuteczność gaśnicza: obiekt 13 A i 70 B

Gaśnica spełnia wymagania Normy PN-EN 3-7:2007 co zostało potwierdzone dobrowolnym certyfikatem zgodności Nr 1762/2004/2007 wydanym przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.
Cena uzależniona jest od ilości zamawianych produktów.

 

Gaśnica proszkowa: Typ GP-6x ABC Producent Boxmet

Przeznaczenie:

Gaśnica proszkowa GP-6x ABC znajduje szczególne zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego warsztatów, magazynów, hal produkcyjnych, podziemnych wyrobisk górniczych, zakładów energetycznych chemicznych. Gaśnica ta gasi pożary ciał stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.
Jej wersja "energetyczna", po dopuszczeniu przez INSTYTUT ENERGETYKI może gasić pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem do 123 kV.

Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC.

A - do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,

Ogólne dane techniczne:

 • zakres stosowania: do gaszenia pożarów grupy ABC
 • masa całkowita: ok. 9,6 kg
 • masa środka gaśniczego: 6 kg
 • rodzaj środka gaśniczego: proszek gaśniczy ABC
 • czas działania: min. 9 s
 • ciśnienie robocze: 16 bar w temperaturze 20oC
 • zakres temperatur stosowania: -20oC do +60oC
 • minimalna skuteczność gaśnicza: obiekt 21 A i 133 B

Gaśnica spełnia wymagania Normy PN-EN 3-7:2007 co zostało potwierdzone dobrowolnym certyfikatem zgodności Nr 1762/2004/2007 wydanym przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.

Cena uzależniona jest od ilości zamawianych produktów.

Czas realizacji od 3-5 dni.

 

 

Gaśnica proszkowa 6x ABC PLUS

Przeznaczenie:

Gaśnica proszkowa GP-6x ABC PLUS znajduje szczególne zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego samochodów,biur, mieszkań, magazynów, hal przemysłowych, statków, podziemnych wyrobisk górniczych, zakładów energetycznych i chemicznych, budynków administracji, zdrowia, oświaty itp.

Zalecana jest przede wszystkim tam, gdzie istnieje obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych(np. wody i piany) mogłyby ulec zniszczeniu.

W ograniczonym stopniu można stosować ją w miejscach, gdzie znajdują się urządzenia i aparatura precyzyjne, ponieważ proszek może spowodować zatarcie części ruchomych.

Gaśnica GP-6x-ABC PLUS przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Działanie proszku gaśniczego polega na wydatnym eliminowaniu dostępu powietrza nad płonącą powierzchnię, zaś wyrzucona pod dużym ciśnieniem chmura powoduje zdmuchnięcie płomieni.

Podstawowe cechy

zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą, zakończony zaworem;do zaworu przymocowany elastyczny wąż ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaśniczego. Gaśnica posiada certyfikat: CNBOP. Spełnia wymagania normy PN-EN 3-7:2007

Dane techniczne:

 • zakres stosowania: pożary grupy ABC
 • masa środka gaśniczego: 6 kg
 • zakres temperatur stosowania: -20oC do +60oC
 • skuteczność gaśnicza: 55A i 233B
 • ciśnienie robocze: 27 bar
 • dopuszczalne napięcie urządzenia: 123 kV
 • rodzaj środka gaśniczego: proszek gaśniczy ABC SUPER
 • czas działania: min. 9 s
 • masa całkowita: 9,6 kg
 • czynnik roboczy: azot

A - ciała stałe palne, żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - gazy palne

Cena uzależniona jest od ilości zamawianych produktów.

Czas realizacji od 3-5 dni.