• Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń w zakładach gastronomicznych - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Ogólna instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie ogólnego przeznaczenia - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP dla sprzątaczek i osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm
 • Instrukcja BHP mycia i denzynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu i naczyń dla obiektów handlowych - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Wykaz prac zabronionych kobietom - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP przy wnoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenowym - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w punktach małej gastronomii - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi frezarek do metali - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja obsługi apteczki - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja ogólna BHP w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz stanowiskach - praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach publicznych - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja sanitarna w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna - Instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Wykaz prac dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego młodocianych - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej - instrukcja wykonana z miękkiej płyty PCV o grubości 0,5 mm.
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ