ZNAK KIERUNEK DO ROZMIESZCZENIA SPRZĘT POŻARNICZEGO

Znak KIERUNEK DO ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU POŻARNICZEGO jest stosowany do wskazania kierunku do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego. Znak do stosowania tylko z innymi znakami.

Znaki ochrony przeciwpożarowej to istotne elementy wyposażenia każdego zakładu pracy.
W sytuacjach zagrożenia widoczne i prawidłowo rozmieszczone są pomocą w ratowaniu życia i zdrowia osób zagrożonych.

W zależności od obiektu, stopnia niebezpieczeństwa, liczby potencjalnych osób przebywających w danym obiekcie, rodzaju obiektu i innych warunków środowiskowych sprzęt ppoż. Oraz jego oznakowanie powinien być dobrany indywidualnie.

Podstawową zasadą rozmieszczania znaków ochrony ppoż. jest, lokowanie znaków nad sprzętem ppoż. Przy rozmieszczaniu znaków ochrony należy zwrócić uwagę na ich usytuowanie w stosunku do źródeł światła. Należy dążyć do umieszczania znaków ewakuacyjnych możliwie blisko źródła światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary znaków są uzależnione od odległości z jakiej znak ten powinien być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

W zależności od rodzaju ściany, na której mają być umieszczane znaki ewakuacyjne można stosować:

  • Folię foto luminescencyjną (np.: szyby, gładkie powierzchnie) znak w formie naklejki,
  • Płytę foto luminescencyjną (np.: ściany o powierzchni chropowatej), do mocowania znaków na płycie stosuje się taśmę dwustronną.