28.Följ dessa steg om gräsklipparen slår emot ett främmande föremål: -Stanna gräsklipparen, släpp säkerhetsgreppet och vänta tills kniven stannat helt. Underlåtenhet att följa varningar och anvisningar kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. Lorsque l'herbe est mouillée, des mottes d'herbe peuvent facilement se former et obstruer la tondeuse. •Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. Otherwise, mud, dirt, or water may cause damage to the product or the battery cartridge. In this situation, charge the battery cartridge. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt. Reparera eventuella skador innan du startar om och fortsätter att använda gräsklipparen. After emptying the basket, clean it so that its meshwork vents the air. Lossa klämmuttern och vrid det övre handtaget bakåt. Switch on the motor carefully according to. Fäst handtagen med de medföljande skruvarna, dubbelfjäderbrickorna och klämmuttrarna. 1.Sätt i batterikassetten. Always wear gloves when handling the blade. Local regulations can restrict the age of the operator. Överladdning förkortar batteriets livslängd. Do not spray or pour water on your mower when cleaning. •Var noga när du monterar kniven då den har en överoch undersida. Om du hittar ett problem som inte finns förklarat i bruksanvisningen, ska du inte försöka att ta isär maskinen. Stop the machine, and remove the disabling device. Avoid wearing clothing or jewelry that is loose fitting or that has hanging cords or ties. When servicing the blades be aware that, even though the power source is switched off, the blades can still be moved. 2.To lock the blade, insert a lumber or similar into the mower. Fäst handtagen med de medföljande skruvarna, dubbelfjäderbrickorna och klämmuttrarna. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter för Makita, och använd alltid reservdelar från Makita för reparationer. Manuel de DLM380Z. 15.Ta inte tag i de oskyddade knivbladen eller kniveggarna när du tar upp eller håller i maskinen. 33.Never operate the machine with defective guards or shields, or without safety devices, for example deflectors and/or grass collector, in place. Back; Wood Drilling; Saw Blades; SDS Plus Drilling; SDS Max Drilling; Screwdriving; Diamond Blades; Angle Grinder Grinding; Angle Grinder Flap Discs; Angle Grinder Strip Discs För in en träkloss eller liknande i gräsklipparen för att låsa kniven. Make sure that all moving parts have come to a complete stop. Om andra batterikassetter används kan det medföra risk för personskador och brand. 6.Glöm inte att användaren är ansvarig för olyckor eller eventuell fara gentemot andra personer och deras egendom. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. Replace cracked or damaged blades immediately. Kontrollera uppsamlingspåsen regelbundet för slitage eller försämring. För att få en jämn klippning ska du delvis överlappa det tidigare klippta området. Manuel de DLM380Z. Bär alltid handskar när du hanterar kniven. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 C - 40 C (50 F - 104 F). La longueur idéale est comprise entre 3 et 4,5 cm. The DLM380Z is not compatible with G-Series batteries. Håll händer och fötter borta från rörliga knivar. Vezi manualul pentru DLM380Z Makita gratuit sau pune întrebarea ta altor proprietari de DLM380Z Makita. 1.Charge the battery cartridge before completely discharged. Insert the lock key into the interlock switch and then close the battery cover. En laddare som passar en typ av batterikassett kan medföra risk för brand när den används tillsammans med en annan typ av batterikassett. 31.Var mycket försiktig när du vänder maskinen eller drar den mot dig. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. When battery cartridge is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Som følge av vårt kontinuerlige forskningsog utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. By further use, the tool stops and the battery indicator lights up about 10 seconds. •Always make sure that the lever fits in the groove properly before operation. 47.When servicing the blades be aware that, even though the power source is switched off, the blades can still be moved. •The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury. The DLM380Z Lawn Mower is powered by two 18V Li-ion LXT slide type batteries (not included), with soft start to eliminate start-up shock, to supply energy to the powerful 36V DC motor drive system, to deliver up to 3,700 rpm and 620 watts. Consultez gratuitement le manuel de PLM4611 de Makita ou posez votre question à d'autres propriétaires de PLM4611 de Makita. 2.Dra bort batterikassetten från maskinen medan du skjuter knappen framtill på kassetten. Notre base de données contient plus d'un million de manuels en PDF pour plus de 10 000 marques. •It is easier to move the mowing height adjusting lever with holding the tool firmly. Release switch lever and wait for blade rotation to stop before crossing driveways, walks, roads, and any. Wear gloves when performing inspection or maintenance. Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Spola med vatten om kontakt ändå råkar uppstå. I vissa situationer tänds indikatorerna. 16.Fysiskt tillstånd - Använd inte gräsklipparen under påverkan av droger, alkohol eller mediciner. See All Buying Options. Inregistreaza adresa ta de e-mail pentru a primi noutati, oferte speciale si informatii referitoare la discount-uri. 24.Stanna maskinen omedelbart om du lägger märke till något onormalt. 47.Var uppmärksam på vid service av knivarna att de fortfarande kan snurra även om strömkällan är avstängd. Always remove the lock key and battery cartridge when removing or installing the blade. Förvara säkerhetsnyckeln på en säker plats utom räckhåll för barn. •Try a test mowing of grass in a less conspicuous place to get your desired height. Ladda endast med den batteriladdare som angetts av tillverkaren. GLÖM INTE att noggrant följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter det att du har blivit van att använda den. Make sure that the blade is installed securely. •Viberationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används. Klipp inte mycket branta sluttningar. 25.Never attempt to make wheel height adjustments while mower is running. -Byt ut kniven om den är skadad på något sätt. Amazon See price. Gräsmattan ska alltid undersökas väl och röjas från föremål före varje klippning. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Kontrollera åtdragningen för alla muttrar, bultar, vred, skruvar, fästanordningar etc. Add to Wish List. If lawn mower strikes a foreign object, follow these steps: Stop the mower, release the switch lever and wait until the blade comes to a complete stop. Raise the upper handle and align the screw holes in the upper handle with those in the lower handle. Var noga när du monterar kniven då den har en överoch undersida. Om du gör detta kan det orsaka allvarlig personskada. DLM380Z. Gräsmattan ska alltid undersökas väl och röjas från föremål före varje klippning. Lokala bestämmelser kan ange en åldersgräns för användaren. Spola inte av maskinen med en slang, undvik att få in vatten i motorn och elektriska kopplingar. Sätt i säkerhetsnyckeln i spärrbrytaren och stäng batterikåpan. Manuel d'utilisation. 3.Ladda batterikassetten vid rumstemperaturer mellan 10 C och 40 C (50 F - 104 F). Se om Makita DLM380Z er et godt valg her. Avoid operating the machine in wet grass. WARNING! Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. Turn mower on its side and clean grass clippings that have accumulated on the underside of mower deck. La aldri barn eller personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, bruke maskinen. Ta också bort ogräs i förväg. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. 5.Släpp säkerhetsgreppet för att stanna motorn. -after striking a foreign object. Physical condition - Do not operate mower while under the influence of drugs, alcohol, or any medication. Använd endast tillverkarens originalknivar som specificerats i denna bruksanvisning. Deliveryplease note: mainland uk delivery only. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. 5.Kontrollera om klippdelar är skadade, trasiga eller utslitna. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den låser fast med ett klick. To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. ASIN B00K6XNTPE Moyenne des commentaires client: 4,5 sur 5 étoiles 1 344 évaluations. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion. They can be caught in moving parts. 38.Transportera inte maskinen medan gräsklipparen är igång. Placera inte händer och fötter i närheten eller under roterande delar. •Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. Makita est connu pour ces produits innovants. Makita DLM380Z Tondeuse à gazon sans fil 38 cm - sans Batterie ni Chargeur Amazon.fr Prix: € 193.83 (à partir de 26/11/2020 10:27 PST- Détails ) Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Sett ikke nøkkelen i gressklipperen før den er klar til bruk. Stanna motorn och ta bort nyckeln varje gång du lämnar utrustningen, före rengöring av gräsklipparkåpan och innan några reparationer eller kontroller utförs. Lokale bestemmelser kan omfatte aldersgrenser for bruk av utstyret. Put the blade so that the blade side with a rotational direction arrow faces outward. £169.99. 27.Objects struck by the lawn mower blade can cause severe injuries to persons. Store the lock key in a safe place out of reach of children. 1.Put the mower on its side so that the mowing height adjusting lever is placed on the upper side. Spola med vatten om kontakt ändå råkar uppstå. •Never put your hand or leg under the mower unit when adjusting the mowing height. 4.Ladda batterikassetten om du inte har använt den på mer än sex månader. This mower offers you an advanced Push button Start and user friendly soft grip handle. Install the battery cover completely before operating the tool to protect the tool and battery cartridge from mud, dirt, or water. Tekniske data: Se tabellen "TEKNISKE DATA". Undvik kontakt. 36.Starta inte maskinen när du står framför utkastöppningen. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t o m en explosion. A charger that is suitable for one type of battery cartridge may create a risk of fire when used with another battery cartridge. Be sure the area is clear of other people. 4.Släpp startknappen så fort motorn startar. ACCESEAZA RETEAUA DE DISTRIBUTIE. Vær oppmerksom på at operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller skader som berører andre personer eller deres eiendom. 21.Check the blades carefully for cracks or 34. Manuel de BL1840B. 2.Pull the mowing height adjusting lever toward A side. •Do not insert the lock key and battery cartridge before installing the battery cover. 4.If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. 4.8. Använd inte maskinen barfota eller med öppna skor. Det är lättare att flytta justeringsspaken för klipphöjd om du håller stadigt i maskinen. When the grass basket is not full, the indicator floats during mowing. Se till att få skadade delar reparerade och ersätt delar som saknas. Istället ska du klippa gräsmattan i steg och lämna den en dag eller två mellan klippningarna tills gräsmattan är jämnkort. Loosen the clamping nut and pivot the upper handle back. Gräsklipparen startar inte utan att startknappen trycks in även om du drar in säkerhetsgreppet. Slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge. 39.Stanna maskinen och ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten. How are ratings calculated? Grass level indicator shows the volume of caught grass. Makita DLM432Z - Tondeuse 36 V (2x 18V) Li-Ion - 43cm - Produit seul. 13.Se alltid till att ha balans på sluttningar. Lossa klämskruvarna, dra isär det nedre handtaget på båda sidor och flytta sedan handtaget nedåt och framåt. •Always switch off the tool before installing or removing the battery cartridge. 338, 99 280,16. 45.Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna för att alltid bibehålla utrustningen i säkert arbetsskick. MAKITA Tondeuse 36 V 2 x 18 V Li-Ion 38 cm machine nue sans batterie Réf : DLM380Z - MAKITA MAKITA Tondeuse 36 V 2 x 18 V Li-Ion 38 cm Réf : DLM380Z Compatible avec 2 batteries 18 V Li-ion, elle est idéale au jardin Livrée sans batterie ni chargeur INCLUS : 1 Bac de ramassage + 1 Lame de 38 cm Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. Stå alltid långt ifrån utkastöppningen. Leader mondial de l'outillage électroportatif professionnel gràce à des outils et accessoires performants et ergonomiques Läs igenom alla säkerhetsvarningar och anvisningar. •Montera inte batterikassetten med våld. Se alltid till att ha balans på sluttningar. 31.Use extreme caution when reversing or pulling the machine towards you. Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är batterikassetten inte låst ordentligt. 7.Bruk alltid solid fottøy og lange benklær når maskinen brukes. The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing. Similar products Reviews. Makita DLM380Z Manual 36V Lawn Mower. 48.Byt ut slitna eller skadade delar för säker användning. För att kontrollera detta drar du ut batterikåpans låsspak mot dig och öppnar batterikåpan. Support: If you require support from any of our customer service teams, please call 01908 211 678 or email customerservice@makitauk.com MAKITA DEALER NEAR YOU? •Bär handskar vid kontroll eller underhåll. Byt ut en sliten påse mot en ny från fabriken för säker användning. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part, which is away from the operator. If contact accidentally occurs, flush with water. Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til 2000/14/EC: Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60335: Genererte vibrasjoner (ah): 2,5 m/s2 eller mindre Usikkerhet (K): 1,5 m/s2. 1.Install the battery cartridges. •Tighten the bolt clockwise firmly to secure the blade. •På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande. The following show the symbols used for the equipment. 23.Ta bort främmande föremål som stenar, vajrar, flaskor, ben och långa pinnar från arbetsområdet innan gräsklippningen för att undvika personskador eller skada på gräsklipparen. •När gräsklipparen bärs eller förvaras ska den hållas i både handtaget och dess främre grepp. Conforms to the following European Directives: They are manufactured in accordance with the following standard or standardized documents: The technical file in accordance with 2006/42/EC is available from: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell. Byt ut slitna eller skadade delar för säker användning. ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Om detta är fallet stoppar du omedelbart klippningen och tömmer behållaren. När detta sker stänger du av maskinen och upphör med arbetet som gjorde att maskinen överbelastades. Thoroughly inspect the mower for any damage. Om du använder en maskin med ett felaktigt säkerhetsgrepp kan det leda till förlorad kontroll och allvarlig personskada. Kontrollera maskinen om det uppstått skador och utför reparationer innan maskinen startas om och används på nytt. Lorsque l'herbe dépasse 4,5 cm, elle doit être coupée. Do not spray or pour water on your mower when cleaning. Furthermore, clear away any weeds from mowing area in advance. •Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan. Försök aldrig att justera hjulhöjden när gräsklipparen är igång. Om den bara hålls i handtaget kan det orsaka allvarlig personskada eller så kan gräsklipparen skadas. För att kontrollera detta drar du ut batterikåpans låsspak mot dig och öppnar batterikåpan. Based on 61 reviews. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. •Always wear the safety goggles or safety glasses with side shields when operating the mower. •Kontrollera alltid att spaken sitter ordentligt i spåret före användning. Att använda gräsklipparen med en full gräsbehållare förhindrar mjuk knivrotation och lägger en extra belastning på motorn vilket kan orsaka motorstopp. Inspect moving parts for damage, breakage, and wear. 33.Använd aldrig maskinen med skadade skydd eller utan säkerhetsutrustningen, t ex stenskydd och/eller gräsuppsamlare, på plats. A charger that is suitable for one type of battery cartridge may create a risk of fire when used with another battery cartridge. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions. (1)Do not touch the terminals with any conductive material. 2%. They can be caught in moving parts. View and Download Makita DLM380 instruction manual online. Viberationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används. •Kniven snurrar i några sekunder efter att säkerhetsgreppet har släppts. after striking a foreign object. We have emailed you a verification link to. Alternatives. There are also frequently asked questions, a product rating and feedback from users to enable you to optimally use your product. Save all warnings and instructions for future reference. motor, except if the machine has to be tilted for starting. Manuel de BL1850B. •Gräsklipparen startar inte utan att startknappen trycks in även om du drar in säkerhetsgreppet. If this is not the manual you want, please contact us. 4.Remove the bolt, spring washer, flat washer, and blade in order. På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande. Kontrollera alltid att spaken sitter ordentligt i spåret före användning. Never operate the machine with defective guards or shields, or without safety devices, for example deflectors and/or grass collector, in place. 3.Innan du första gången använder maskinen ska du kontrollera att batterikåpans pivotleder är rätt monterade. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du DLM380Z de la marque Makita de répondre correctement à votre question. -Använd endast maskinen tillsammans med särskilt angivna batterikassetter. 6.Do not store the tool and battery cartridge in. Före varje regelbunden kontroll ska gräsklipparen stängas av och säkerhetsnyckeln och batterikassetten tas bort. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå. Nous sommes ravis de vous aider Contactez le service clients Chat direct met ons. Spreja inte eller häll vatten på gräsklipparen vid rengöring. Förvara säkerhetsnyckeln på en säker plats utom räckhåll för barn. 19.Ta bort nyckeln före service, rengöring eller innan du tar bort material från trädgårdsmaskinen. 29.Check the rear bag frequently for wear or deterioration. Local regulations can restrict the age of the operator. 2.Rengör gräsklipparen endast med mild tvål och en fuktig trasa. Makita DLM380PM2 - Tondeuse à batteries 36V (2x 18V) Li-Ion (2x batterie 4,0Ah) Payé avant 22:00 = expédiés aujourd'hui! Always allow the machine to cool down before storing. Starta aldrig maskinen om den inte är komplett monterad. Insert the lock key into the interlock switch and then close the battery cover. 3.Pass på at barn ikke leker med apparatet. Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition. Write a review. Only use accessory or attachment for its stated purpose. 39.Stop the machine, and remove the disabling device. Makita dlm380z manual 36v lawn mower. I så fall ska den inte lutas mer än vad som är absolut nödvändigt och lyft endast den delen som är längst bort från användaren. When the tool is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops without any indication. •Att använda gräsklipparen med en full gräsbehållare förhindrar mjuk knivrotation och lägger en extra belastning på motorn vilket kan orsaka motorstopp. Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals. Operate the machine only in daylight or in good artificial light. Check all nuts, bolts, knobs, screws, fasteners etc. Innan du placerar batterikassetten i maskinen ska du alltid kontrollera att säkerhetsgreppet fungerar korrekt och går tillbaka till ursprungsläget när det släpps. 20.Use only the manufacturer genuine blades specified in this manual. Underlåtenhet att följa varningar och anvisningar kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. £157.50. When the remaining battery capacity gets low, the battery indicator blinks on the applicable battery side. Don't store the mower and charger in. Sätt inte i nyckeln i gräsklipparen förrän den är klar att användas. Fysiskt tillstånd - Använd inte gräsklipparen under påverkan av droger, alkohol eller mediciner. Försiktighet - Knivarna stannar inte omedelbart när maskinen stängs av. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you. Kontrollera om klippdelar är skadade, trasiga eller utslitna. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt. no returns, buyer collect or arrange collection. •Se alltid till att säkerhetsnyckeln och batterikassetten tas bort från gräsklipparen innan förvaring, kontroll eller underhåll. Sätt i säkerhetsnyckeln på platsen som visas i figuren, så långt det går. Indikatorn för gräsnivå visar mängden gräs som har samlats upp. Do not transport the machine while the mower is turned on. Dra säkerhetsgreppet mot dig medan du håller in startknappen. Unngå løse klær og smykker eller som har hengende snorer eller bånd. rotating parts. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely. La Makita DLM380Z est une Tondeuse à batteries. Upload manuals that we do not have and get. Fare. Om du får vätska i ögonen ska du även uppsöka läkare. Bonsoir, – any latin characters (a-z, A-Z)– any numbers (0-9)– special characters ("-", "_" and "."). Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. The battery overheat protection works only with a battery cartridge with a star marking. •Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. •Figurerna för klipphöjden ska användas som en riktlinje eftersom gräsmattans eller markens skick kan leda till att gräsmattans höjd inte blir samma som figuren för höjdinställning. Makita DLM380Z Manual 36V Lawn Mower. Do not try to cut long grass all in one go. När du har tömt behållaren rengör du den så att dess gallernät släpper igenom luften. (2)Undvik att förvara batterikassetten tillsammans med andra metallobjekt som t ex spikar, mynt etc. 25.Försök aldrig att justera hjulhöjden när gräsklipparen är igång. 3.Charge the battery cartridge with room temperature at 10 C - 40 C (50 F - 104 F). To install the blade, take the blade removal procedure in reverse. 1.REMOVE THE LOCK KEY. Samsvarer med følgende europeiske direktiver: De er produsert i henhold til følgende standarder eller standardiserte dokumenter: Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er tilgjengelig fra: Samsvarsvurderingen som er påkrevet i henhold til direktiv 2000/14/EF, var i samsvar med vedlegg VI Rapportinstans: 90431 Nürnberg, Tyskland Identifikasjonsnr. Starta inte maskinen när du står framför utkastöppningen. Do not touch the terminals with any conductive material. 34.Starta motorn omsorgsfullt enligt anvisningarna och med fötterna på bra avstånd från kniven/knivarna. Se alltid till att säkerhetsnyckeln och batterikassetten tas bort från gräsklipparen innan förvaring, kontroll eller underhåll. 184, 99 154,16. •Put the blade so that the blade side with a rotational direction arrow faces outward. Stop the blade(s) if the machine has to be. Håll nu ett fast grepp i det övre handtaget så att det inte faller ur handen. Håll stadigt i gräsklipparhandtaget med båda händerna vid gräsklippningen. The mower does not start without pressing the switch button even if the switch lever is pulled. for tightness. 4.Stäng batterikåpan och tryck på den tills den är. Ta bort främmande föremål som stenar, vajrar, flaskor, ben och långa pinnar från arbetsområdet innan gräsklippningen för att undvika personskador eller skada på gräsklipparen. For storage, always make sure the rear bag is empty. Förvara den på en säker plats utom räckhåll för barn. •Placera aldrig din hand eller fot under gräsklipparen när du justerar klipphöjden. 15.Don't grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the appliance. Ce manuel appartient à la catégorie Tondeuses à gazon et a été évalué par 2 personnes avec une moyenne de 6.8. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. 47 avis. INSCRIERE. Insert it all the way until it locks in place with a little click. MAKITA 18VX2 LAWN MOWER 38CM LXT DLM380Z. Before the first operation, check that the pivot point of the battery cover is assembled properly. When the grass basket is full, the indicator does not float during mowing. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Byt ut en sliten påse mot en ny från fabriken för säker användning. Use only the manufacturer genuine blades specified in this manual. It may result in loss of your eyesight. Depending on the conditions of inside of the basket, this indicator may not work properly. Makita, une technologie d'avance. •Specifikationer och batterikassett kan variera från land till land. Ladda batterikassetten om detta inträffar. To check it, pull the battery cover locking lever toward yourself and open the battery cover. Denna gräsklippare är utrustad med en spärrbrytare och handtagsbrytare. •The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used. D’habitude, j’aime couper à un niveau plus élevé pour aider mon herbe à étouffer les mauvaises herbes. Depending on the conditions of inside of the basket, this indicator may not work properly. Pull the switch lever toward you while pressing the switch button. Se till att du låser batterikåpan före användning. Replace the blade if it is damaged in any way. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. •Wear gloves when performing inspection or maintenance. Dra batterikåpans låsreglage mot dig och öppna batterikåpan. Fjern låsenøkkel før gressklipperen inspiseres, justeres, rengjøres, mottar service, forlates og oppbevares. •The mowing height figures should be used just as a guideline, as the state of the lawn or ground may cause lawn height to be slightly different to the set height figure. Byt omedelbart ut ett skadat eller sprucket sågblad. In this case, stop mowing immediately and empty the basket. när du slagit emot ett främmande föremål. Store mower indoors in a cool, dry and locked place. Vous avez besoin de conseils pour l'achats d'outils Makita? Using the lawn mower with the grass basket full prevents smooth blade rotation and places an extra load on the motor, which may cause breakdown. 4.Låt aldrig maskinen användas av barn eller av personer som inte känner till dessa anvisningar. 7.Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. À quelle fréquence dois-je couper l'herbe ? Flytta den till önskad nivå för klipphöjd. The tool does not work with only one battery. Weight, with battery cartridge, according to. Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Bruk aldri maskinen mens personer, spesielt barn, eller kjæledyr er i nærheten. Otherwise, mud, dirt, or water may cause damage to the product or the battery cartridge. Stop the motor and remove key whenever you leave the equipment, before cleaning the mower housing, and before making any repairs or inspections. When not in use, remove the lock key. 1. 18.Håll händer och fötter borta från rörliga knivar. Main Features: The Makita DLM380Z is an affordable electric motor with plenty of convenient features on offer. Följande visar symbolerna som används för utrustningen. Om batteriterminalerna kortsluts kan det orsaka brännskador eller brand. Placera gräsklipparen på sidan och ta bort avklippt gräs som har samlats på undersidan av gräsdäcket. Charge the battery cartridge once in every six months if you do not use it for a long period of time. Makita, une technologie d'avance. Ta bort nyckeln före service, rengöring eller innan du tar bort material från trädgårdsmaskinen. Failure to do so may cause a serious injury. Placera batterikåpan på maskinen genom att rikta in svängtapparna på maskinen mot hålen på batterikåpan. Bär alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder maskinen. before clearing blockages or unclogging chute. Beroende på förhållandena inuti behållaren fungerar eventuellt inte denna indikator på rätt sätt. Sätt inte i säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du monterat batterikåpan. 13.Always be sure of your footing on slopes. Byt omedelbart ut ett skadat eller sprucket sågblad. Let us know your thoughts on a product or view reviews from our members, independent experts and other websites. Makita DLM380Z Lawn Mower. När maskinen eller batteriet överhettas stoppas maskinen automatiskt utan några indikationer. •To reduce a risk of accident, regularly check the grass basket for any damage or weakened strength and replace it if necessary. Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den. Use power tools only with specifically designated battery cartridges. Need a manual for your Makita DLM380Z Lawn Mower? -Kontrollera gräsklipparen grundligt så att skada inte har uppstått. •Sätt inte i säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du monterat batterikåpan. Do not insert the lock key and battery cartridge before installing the battery cover. Pull the battery cover locking lever toward yourself and open the battery cover. -Use power tools only with specifically designated battery cartridges. Amazon.com : Makita Dlm380Z Lawnmower - Lawn Mowers (Manual Lawn Mower, Battery(Exclusive), 2 X 18 V, Lithium-Ion (Li-Ion)) : Garden & Outdoor Montera inte batterikassetten med våld. Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet. Lightweight and well constructed. Inspect the machine for damage and make repairs before restarting and operating the machine; If the machine starts to vibrate abnormally (check immediately). 38.Do not transport the machine while the mower is turned on. 41.Be careful during adjustment of the machine to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the machine. 5.Bruk aldri maskinen mens personer, spesielt barn, eller kjæledyr er i nærheten. Ladda batterikassetten om du inte har använt den på mer än sex månader. -när du slagit emot ett främmande föremål. Expand the lower handle to its both sides and with it expanded in that position pivot it backward and then fit it in the groove in the deck. •Install the upper handle so that the direction of the upper handle and the power supply cord are positioned as shown in the figure. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly. Makita declares that the following Machine(s): Cordless Lawn Mower Model No./ Type: DLM380. Store the lock key in a safe place out of reach of children. Maskinen stannar automatiskt under användningen om den eller batteriet hamnar i en av följande situationer. The tool is equipped with a tool/battery protection system. •Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen. Makita DLM380Z Manual 36V Lawn Mower. Denna indikator ger en grov uppskattning. 1.Placera batterikåpan på maskinen genom att rikta in svängtapparna på maskinen mot hålen på batterikåpan. En stock! 26.Släpp säkerhetsgreppet och vänta tills kniven har stannat innan du korsar en uppfart, gångväg, väg eller annat grustäckt område. Objects struck by the lawn mower blade can cause severe injuries to persons. •The mower does not start without pressing the switch button even if the switch lever is pulled. 1.TA BORT SÄKERHETSNYCKELN. Släpp säkerhetsgreppet och vänta tills kniven har stannat innan du korsar en uppfart, gångväg, väg eller annat grustäckt område. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. •The tool does not work with only one battery. Specifikationer: se tabellen “SPECIFIKATIONER“. 3.Before the first operation, check that the pivot point of the battery cover is assembled properly. Kontrollera att kniven har stannat helt. Tighten the bolt clockwise firmly to secure the blade. Öppna det bakre skyddet och ta ut gräsbehållaren med dess handtag. Släpp startknappen så fort motorn startar. Luta inte maskinen när du startar motorn förutom när maskinen måste lutas för start. Släpp säkerhetsgreppet för att stanna motorn. Avståndet mellan maskinen och andra personer måste vara minst 15 m. Ta bort säkerhetsnyckeln före kontroll, justering, rengöring, service, förvaring eller om gräsklipparen lämnas obevakad. 6.Ta bort säkerhetsnyckeln när maskinen inte används. Do not put hands or feet near or under. Var uppmärksam på vid service av knivarna att de fortfarande kan snurra även om strömkällan är avstängd. Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt 2000/14/EC: Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt enligtEN60335 : Vibrationsemission (ah): 2,5 m/s2 eller lägre Mättolerans (K): 1,5 m/s2. Se till att du förstår innebörden innan du använder borrmaskinen. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. 3.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. They may differ from country to country. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose. Kniven snurrar i några sekunder efter att säkerhetsgreppet har släppts. Se till att få skadade delar reparerade och ersätt delar som saknas. Caution - Blades coast after turn off. Om detta sker ska du låta maskinen eller batteriet svalna innan du startar maskinen igen. -före kontroll, rengöring eller arbete på maskinen. 23.Remove foreign matters such as rocks, wire, bottles, bones and large sticks from the work area before mowing to prevent personal injury or damage to the mower. -When battery cartridge is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. 1.Loosen the clamping screw, expand the lower handle to both sides and then move down the handle forward. Vous cherchez un manuel ? Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. before checking, cleaning or working on the machine. tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the machine to and from the area to be used. The blade coasts for a few seconds after releasing the switch. Makita DLM380Z Lawn Mower 36v BODY ONLY 380mm Blade. In some conditions, the indicators light up. Se alltid till att ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du utför något arbete på gräsklipparen. Att försöka klippa mycket gräs på en gång kan leda till att motorn inte startar på grund av överbelastning. Stanna maskinen omedelbart om du lägger märke till något onormalt. Use of any other battery cartridges may create a risk of injury and fire. 46.Låt alltid maskinen svalna innan du förvarar den. 4.Ta bort bulten, dubbelfjäderbrickan, den platta brickan och kniven i denna ordning. −Om gräsbehållaren inte är full flyter indikatorn under klippningen. 30.Stop the motor and remove key whenever you leave the equipment, before cleaning the mower housing, and before making any repairs or inspections. De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. 8.Använd maskinen endast i dagsljus eller i god belysning. Place your hands in the middle of the battery cover and depress it. Move it to your desired mowing height level. Se till att alla rörliga delar har stannat helt. After emptying the basket, clean it so that its meshwork vents the air. 24.Stop operation immediately if you notice 37. Quel type de batterie faut-il utiliser 18 V 4 aH ou 18 V 5ah ? Always switch off the tool before installing or removing the battery cartridge. •Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. 4.Charge the battery cartridge once in every six months if you do not use it for a long period of time. platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 C (122 F). Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. före kontroll, rengöring eller arbete på maskinen. Prix habituel 297,50 Special Price 219, 00 180,99. Om den bara hålls i handtaget kan det orsaka allvarlig personskada eller så kan gräsklipparen skadas. Pull the mowing height adjusting lever toward A side. Top positive review. 3. 2.Dette verktøyet skal ikke brukes av personer (inklusive barn) med reduserte fysiske evner, sanseevner eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner som gjelder bruk av verktøyet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Posez votre question ici. Replace a worn bag with a new factory replacement bag for safety. 2.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. La Makita est également équipée d’un moteur brossé sur ce modèle. Li­vrai­son sous 3 à 5 jours; Tondeuse 36V 2x18V Li-ion 38cm MAKITA - sans batterie - DLM380Z. The mowing height can be adjusted in the range of between 25 mm - 75 mm. Gör på omvänt sätt för att montera kniven. Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd. 3.Tighten the clamping screws on both sides to secure the lower handle. 7.Bär alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder maskinen. The typical A-weighted noise level determined according to 2000/14/EC: The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60335: Vibration emission (ah) : 2.5 m/s2 or less Uncertainty (K) : 1.5 m/s2. In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. Never attempt to make wheel height adjustments while mower is running. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury. 6.When not in use, remove the lock key. 1.Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas. •Always be sure that the lock key and battery cartridge are removed before carrying out any work on the mower. The conformity assessment procedure required by Directive 2000/14/EC was in Accordance with annex VI Notified Body: TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany Identification number 0197. REMOVE THE LOCK KEY. Mowing long grass to a short length all in one go may cause the grass to die and/or block up the inside of the main unit. Manuel d'utilisation. Förvara den på en säker plats utom räckhåll för barn. 3.Open the rear guard and take out the grass basket with its handle. innan du tar bort något som fastnat eller rensar utkastningsrännan. 22.Be sure the area is clear of other people 35. Also remove key if you leave it, reach to pick up or remove something out of your way, or for any other reason that may distract you from what you are doing. Följ dessa steg om gräsklipparen slår emot ett främmande föremål: Stanna gräsklipparen, släpp säkerhetsgreppet och vänta tills kniven stannat helt. Tighten the clamping screws on both sides to secure the lower handle. 2.Ladda aldrig en fulladdad batterikassett. Check the rear bag frequently for wear or deterioration. Placera aldrig din hand eller fot under gräsklipparen när du justerar klipphöjden. En stock! Lokale bestemmelser kan omfatte aldersgrenser for bruk av utstyret. All positive reviews › JD. •Tekniske data og batteri kan variere fra land til land. 4.0 out of 5 stars A useful addition to the Makita cordless range. À quelle hauteur dois-je couper l'herbe ? Do not start the machine when standing in front of the discharge opening. Never put your hand or leg under the mower unit when adjusting the mowing height. The preferred brand of power tool to the trade Beroende på förhållandena inuti behållaren fungerar eventuellt inte denna indikator på rätt sätt. Have repairs made on any damaged or missing parts. När du gör detta ska du ha ett fast grepp om det främre greppet så att det inte faller mot den bortre sidan från maskinen. Ta bort bulten, dubbelfjäderbrickan, den platta brickan och kniven i denna ordning. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely. Trying to mow much grass at a time may not allow the motor to start due to the overload. •Placera kniven så att knivsidan med en rotationsriktningspil är riktad utåt. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts. Se till att alla rörliga delar har stannat helt. Operation of the tool in a partially assembled state may result in serious personal injury from accidental start-up. It comes to you in a multi-color. Det finns risk för att synen förloras. Om gräsbehållaren är full flyter inte indikatorn under klippningen. Bruk ikke maskinen barbeint eller med åpne sandaler. 1.Pull the battery cover locking lever toward yourself and open the battery cover. To remove the battery cartridge from the mower; 2.Slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge. Glöm inte att användaren är ansvarig för olyckor eller eventuell fara gentemot andra personer och deras egendom. 0%. Ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten. 2.Placera händerna mitt på batterikåpan och tryck in den. Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan också användas i preliminär bedömning av exponering för vibration. •Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. The mowing height figures should be used just as a guideline, as the state of the lawn or ground may cause lawn height to be slightly different to the set height figure. 2.Never recharge a fully charged battery cartridge. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Gräsklipparen kommer fortsätta att gå tills du släpper säkerhetsgreppet. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna för att alltid bibehålla utrustningen i säkert arbetsskick. Figurerna för klipphöjden ska användas som en riktlinje eftersom gräsmattans eller markens skick kan leda till att gräsmattans höjd inte blir samma som figuren för höjdinställning. Låt aldrig maskinen användas av barn eller av personer som inte känner till dessa anvisningar. Vätska från batteriet kan orsaka irritation och brännskador. Vid felaktig användning kan vätska komma ur batteriet. 6.Batterikassetten ska tas bort innan gräsklipparen förvaras. 27.Föremål som träffas av gräsklipparens kniv kan orsaka allvarliga personskador. Posez votre question ici. Leader mondial de l'outillage électroportatif professionnel gràce à des outils et accessoires performants et ergonomiques Manuel de DC18RD . Bredden mellan mitten på de främre hjulen ger en vägledning om klippområdet. Info produs. Consultez gratuitement le manuel de la marque Makita DLM380Z ici. These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. -before clearing blockages or unclogging chute. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. anything unusual. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire. The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used. Use of any other battery cartridges may create a risk of injury and fire. 36.Do not start the machine when standing in front of the discharge opening. Om batteriterminalerna kortsluts kan det orsaka brännskador eller brand. Before asking for repairs, conduct your own inspection first. The mower will continue to run until you release the switch lever. The tool does not start even if turning on the tool. Batterikassetten kan explodera i öppen eld. Makita DLM382PT2 - Set tondeuse à batterie Li-Ion (2x 18V) (2x 5.0Ah) - 38cm. 3.Om driftstiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i beräkningen alla delar av användandet såsom antal gånger maskinen är avstängd och när den körs på tomgång samt då startomkopplaren används). Ändra i så fall klipphöjden till en högre nivå och starta om. Alternatives. 1.Sett ikke nøkkelen i gressklipperen før den er klar til bruk. Bär handskar vid kontroll eller underhåll. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. •Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande.