Lakier Uniepal Drew Aqua 1-K op. 075l

 

Lakier poliuretanowy wodorozcieńczalny UNIEPAL DREW AQUA 1-K przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.

 

Lakier Uniepal Drew Aqua 1-K op. 2,5l

 

Lakier poliuretanowy wodorozcieńczalny UNIEPAL DREW AQUA 1-K przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Stopień połysku: satyna

Lakier posiada wysokš twardość i odporność na ścieranie co umożliwia zastosowanie na posadzkach podłogowych, parkietach, schodach, meblach w lokalach użyteczności publicznej.

Wyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW AQUA w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności: elementy z drewna i płyt OSB o grubości co najmniej 12 mm - jako niezapalne (B-s1.d0), posadzka z drewna sosnowego o grubości co najmniej 20 mm - jako trudno zapalne (Cfl-s1) . 

Sposób użycia:

Przygotowanie lakieru:

Wyrób starannie wymieszać przed użyciem. Preparat gotowy do użytku - nie rozcieńczać!

Przygotowanie podłoża:

Zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże.
Lakier UNIEPAL DREW AQUA 1-K należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20 %. Po wyschnięciu lakier tworzy bezbarwną powłokę nie zmieniając koloru drewna.

 

 

Aplikacja:
Lakier nanosić w temperaturze powyżej 10oC. Przed rozpoczęciem właściwych prac zaleca się wykonanie próby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrów aplikacji (wydajność, rozlewność, czas schnięcia i in.). Na płaszczyzny pionowe i poziome lakier nanosić dwu lub trzykrotnie w ilości całkowitej co najmniej 200 g/m2. Grubość pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczać 40 mm. Ostateczna grubość powłoki powinna wynosić min. 100 ľm. Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia. W temperaturze 23oC (  2 ) i wilgotności względnej 50% (  5 ) drugą warstwę można nakładać po 8 godzinach, trzecią po całkowitym wyschnięciu poprzednich warstw.

W przypadku gdy istotna jest wysoka estetyka wykończenia drewna zaleca się wykonać pierwsze naniesienie cienkš warstwš, a po wyschnięciu przeszlifować materiałem ściernym o gradacji > 240 celem usunięcia włosków. Bezpośrednio po zakończeniu prac należy dokładnie oczyścić narzędzia natryskowe lub pędzel wodą.

Inne informacje, uwagi:

 • Wydajność: 4 - 6 m2/l przy jednokrotnym malowaniu w zależnoœci od chłonności podłoża
 • Rozpuszczalność: rozpuszcza się w wodzie
 • Po wyschnięciu tworzy bezbarwnš powłokę nie zmieniając koloru drewna
 • Powierzchnie pokryte innymi lakierami mogą zmienić klasyfikację ogniową.
 • Stan techniczny powłoki należy sprawdzić przynajmniej raz na 12 miesięcy. W przypadku uszkodzeń należy ubytki uzupełnić. NIE MIESZAĆ Z INNYMI LAKIERAMI

Magazynowanie:
Przechowywać i przewozić w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze: +5 ÷ 30oC. Transport: Nie stanowi zagrożenia w trakcie transportu i nie wymaga specjalnego traktowania.

Całkowitą ogniochronność uzyskuje się po okresie 24 godzin od całkowitego wyschnięcia lakieru.

Farba podkładowa Pyroplast HW Primer op. 5kg

 

System farb ogniochronnych do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji drewnianych, takich jak krokwie, słupy, rygle oraz elementów wystroju wnętrz: płyt ściennych z drewna pełnego, sklejki i materiałów drewnopochodnych (łącznie z OSB) wewnątrz budynków, bez potrzeby usuwania starych powłok malarskich. System posiada nieograniczoną trwałość, nie wymaga konserwacji, czy renowacji.

Składa się trzech warstw:

 • Warstwa podkładowa Pyroplast HW 120 Primer
 • Warstwa pęczniejšca - ogniochronna Pyroplast HW 100
 • Warstwa nawierzchniowa Pyroplast HW 211 Top - mat

Klasyfikacja ogniowa:
Według PN-EN 13501-1:2009 klasa B-s1, do reakcji na ogień, co odpowiada okreœleniu wyrób niezapalny.

Ograniczenia stosowania:

- Elementy z litego drewna o gęstości min. 430 kg/m3 o grubości nie mniej niż 10 mm,

- Elementy drewnopochodne o grubości mniejszej niż 12 mm,

- Elementy narażone na ścieranie, takie jak: podłogi, schody, drzwi...

- Pomieszczenia niewentylowane o wilgotności względnej powyżej 70%,

Nazwa

Zużycie

Czas schnięcia

Warstwa podkładowa Pyroplast HW 120 Primer

0,06 kg/m2

od 1 do 4 godzin

Warstwa pęczniejąca - ogniochronna Pyroplast HW 100 – dla zabezpieczenia drewna pełnego i sklejki

0,35 kg/m2

6 godzin, nałożenie warstwy nawierzchniowej po 48 godz

Warstwa pęczniejąca - ogniochronna Pyroplast HW 100 – dla zabezpieczenia elementów drewnopochodnych

0,42 kg/m2

6 godzin, nałożenie warstwy nawierzchniowej po 48 godz

Warstwa nawierzchniowa Pyroplast HW 211 Top - mat

0,05 kg/m2

ok. 2 godzin

Na powierzchnie "nowe", niemalowane wczeœniej nie ma potrzeby nakładania warstwy podkładowej Pyroplast HW 120 Primer zwiększającej przyczepność.

Wszystkie farby wchodzące w skład systemy są gotowe do użycia, wcześniej należy je jednak dokładnie wymieszać. Pomieszczenia, w których zastosowano Pyroplast HW należy wietrzyć w cišgu około tygodnia. Całość prac należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia +5oC.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3080/2010
Certyfikat zgodności ITB -0929/W

 

FARBA PĘCZNIEJĄCA PYRO-SAFE SP-A2 opakowanie 12,5 kg

Farba PYRO-SAFE SP-A2 jest nietoksyczną, niehigroskopijną, nieulegającą starzeniu oraz niezmieniającą własności oraz funkcjonalności przez co najmniej 30 lat powłoką ognioodporną na bazie dyspersji wodnej przeznaczoną do przeciwpożarowego zabezpieczenia konstrukcji stalowych oprofilach otwartych i zamkniętych. Podczas działania płomienia produkt wytwarza izolującą piankę, która chroni zabezpieczaną powierzchnię przed działaniem płomienia.

W skład systemu wchodzi:

 • Zabezpieczenie przeciwkorozyjne - podłoże do naniesienia farby pęczniejšcej może być zabezpieczone następujšcymi farbami antykorozyjnymi:
  • PERMATEX 1705
  • UNIKOR - farba styrenowa
  • Farba ftalowa miniowa 60%
  • Farba chlorokauczukowa przeciwrdzewna
  • NIOBIKOR A - podkład ftalowy
  • Farba epoksydowa
 • Zabezpieczenie ogniochronne PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2
 • Warstwa nawierzchniowa

Do wykonania warstwy nawierzchniowej należy stosować lakier ochronny PYRO-SAFE DEKORLACK SP 2, który jest dyspersją wodną na bazie akrylowej lub farbę akrylowš EKOPIMAL 2002 produkcji polskiej.

Przeznaczenie

Farba PYRO-SAFE SP-A2 jest przeznaczona do przeciwpożarowego zabezpieczenia konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych.

Farba dostępna jest w opakowaniach 12,5 kg

 

Pęczniejąca farba ogniochronna BARIER 2001, opakowanie 20 kg

Zestaw wyrobów BARIER 2001 przeznaczony jest do zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych o przekrojach otwartych i zamknietych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń o kategorii korozyjnoœci atmosfery C1, C2, C3 o długim okresie trwałości i C4 o średnim okresie trwałości wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

Elementy stalowe o profilach otwartych i zamkniętych zabezpieczone zestawami farb pęcznięjšcych BARIER 2001 uzyskują klasy odporności ognowej R 15, R 30 i R 60 wg PN-B-02851-1:1997

Powłoka wykonywana jest z następujacych warstw:

 • Warstwy gruntującej, przeciwkorozyjnej - wykonanej z farby na bazie żywic syntetycznych z fosforanem cynku i pigmentów oksydowych, jednoskładnikowej o nazwie handlowej INDUSTRIEGUARD, farba jest produkowana w kolorze białym i szaro-beżowym,
 • Warstwy zasadniczej pęczniejšcej pod wpływem ognia i promieniowania cieplnego - wykonanej z farby emulsyjnej jednoskładnikowej o nazwie handlowej BARIER 2001, farba jest produkowana w kolorze białym,
 • Warstwy nawierzchniowej wykonanej z farby na bazie modyfikowanych żywic syntetycznych, jednoskładnikowej o nazwie handlowej MARINE Ind. Coating, farba jest produkowana wg wzornika RAL.

Zabezpieczenia ognochronne konstrukcji mogą być wykonywane przez przeszkoloną ekipę posiadającą certyfikat wykonawcy wydany przez producenta.